Không chỉ là một nhà khoa học thiên tài của nhân loại, sinh thời Albert Einstein cũng đã từng là một vị giáo sư ĐH và làm công tác giảng dạy ở rất nhiều trường ĐH cũng như trung tâm học thuật nổi tiếng trên toàn thế giới. Vì vậy, cũng không quá ngạc nhiên khi trong những gì mà ông để lại cho nhân loại, có rất nhiều bài viết, diễn văn bày tỏ các quan điểm của ông về giáo dục…